ervaringen cognico

Hoogbegaafde leerlingen

Voor begeleiding van hoogbegaafde leerlingen gaat u naar Cognivo. Werkzaam in de omgeving van Groningen biedt Cognivo ondersteuning aan hoogbegaafde leerlingen, hun ouders en leerkrachten. Hoogbegaafde leerlingen kunnen in het onderwijs tegen verschillende zaken aanlopen. Het inschakelen van Cognivo kan hiervoor de oplossing bieden.

Onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen vereist een andere aanpak

Hoogbegaafdheid wordt vaak gezien als luxe, echter kan een hoogbegaafd kind dit als een probleem ervaren. In vele gevallen weten hoogbegaafde leerlingen wat ze willen leren en zijn daarin zeer gedreven. Ze doorzien sneller hoe iets werkt of zou moeten werken. Door veel door te vragen naar waarom kunnen ze snel verbanden leggen en daarbij kunnen ze veel informatie onthouden. Hoogbegaafde leerlingen willen graag nieuwe dingen leren, alleen krijgen hiervoor vaak niet de ruimte. Ook kunnen zij minder uitdaging op school ervaren, doordat hoogbegaafde leerlingen andere interesses hebben dan leeftijdsgenoten. Hierdoor kunnen hoogbegaafde leerlingen verwijdering voelen ten opzichte van medeleerlingen.

Praktische ondersteuning aan hoogbegaafde leerlingen door Cognivo

Als hoogbegaafde leerlingen niet voldoende ruimte krijgen om zich te ontwikkelen, kan dit er toe leiden dat deze kinderen zich gaan aanpassen, gaan onderpresteren of gedemotiveerd raken. Begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen draagt bij dat deze kinderen optimaal tot hun recht komen. Door het bieden van praktische handvatten draagt Cognivo bij leerlingen op het juiste spoor te zetten. Tijdens een kennisgesprek wordt met de leerling, ouders en leerkracht besproken waar tegenaan wordt gelopen en vanuit die situatie gaan we op zoek naar een manier waarop de leerling weer zichzelf kan zijn.

Hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zomaar zien wat ze kunnen Maandag 22 mei Hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zomaar zien wat ze kunnen

Hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zomaar zien wat ze kunnen. Daar hebben ze jou bij nodig!

Lees meer »
Stap voor stap leren leren en motiveren – dat lukt niet alleen! Maandag 22 mei Stap voor stap leren leren en motiveren – dat lukt niet alleen!

Stoer komt hij binnen, maar al snel is er niets meer over van zijn stoere gedrag. Sterker nog: als we zijn tijd op de basisschool bespreken, is hij in tranen. Niets heeft hij er geleerd, terwijl er voor alle andere kinderen wél wat te leren viel.

Lees meer »

Meer items >>